• ORGANIZATION PROFILE
  • ASFJUP - Law Students Association of University of Prishtina ASFJUP - Law Students Association of University of Prishtina

Causes

  • Interest area icon
  • Interest area icon
  • Interest area icon
  • Interest area icon
  • Interest area icon

Volunteer with us!

VIEW AS
Subscribe Get an RSS feed of these Opportunities
Please wait . . .

Mission Statement

ASFJUP

Asociacioni i Student ve t Fakultetit Juridik t Universitetit t Prishtin s

ASFJUP sht themeluar me 27 Shkurt t k tije viti nga student t Fakultetit Juridik.Duke e pare munges n e aktiviteteve t student ve t k tije Fakulteti u pa e arsyeshme q t themelonim nj organiz m p rms t cilit do t mund sado pak q ti arrijm objektivat tona siq edhe i kem parapa dhe n vet statutin e Asociacionit.

Thjesht ka nj nevoj imanente n t gjith k t proces t zhvillimit apo konsolidimit t institucioneve tona p r v njen e nj baze t q ndrushme profesionale si nj parakusht thelbsor i shtytjes edhe m p rpara t procesit p r sublimimin e nj sistemi t vet qendruesh m Juridik t mbeshtetur mbi parime t zhvillimit profesional dhe praktik.

Themelues t k saj organizate jan student t Fakultetit Juridik t Universitetit t Prishtin s: Liridon Shurdhani, Fatmir Berisha dhe Islam Krasniqi.Mirepo organizata gjeti p rkrahje edhe nga student t tjer t cil t punuan dhe vazhdojn t punojn per arritjen e q llimeve t Asociacionit si Qerim Qerimi Xhevdet Halili e Veton Shabani.Ka gjithnj e me tep r t rinj student q intersohen p r k t organizem dhe objektivat e saj. Dhe nga interesimi q kishin student t p r Asociacionin ne e pam t arsyeshme q t formonim edhe kuvendin e an tarve ku do t mund t gjej vet n q?do student i interesuar p r inkuadrim n Asociacion.

Si synim i p rgjithsh m i OJQ-se sht njohja sa m e af rt me sistemet e fakulteteve t rajonit por edhe m gjer q n t ardhm n studimi jon t jet sa m i p raf rt dhe tu ngjaj sistemeve m t avancuara, dhe n shkembimin e mendimeve dhe ideve.

Sikur u tha, Synimet tona p rfshijn nj gam t gj r q shtjesh por sot me lejoni t p rmend disa q llime kryesore t parashtruara edhe n statut dhe kto jan :

P rmes fondacioneve t ndryshme t mund t sigurojm bursa dhe kredi p r student ,

P rmes bashk punimve me Universitetet e tjera t mund b jm transferimin e student ve ne Universitetet e rajonit por edhe m gjer ,

Organizimi i Forumeve publike n m nyr q t stimuloj diskutime n mes t fakultetve t ndryshme dhe profesor ve dhe publikut t gj r ,

Organizimi i kurseve dhe trajnimeve t ndryshme me karakter edukues dhe t ngritjes s nivelit profesional dhe praktik,

Bashkpunimi me fakultete dhe Asociacione t ndryshme studentore,

Krijimin e nj Unijoni t perbashket p r t gjitha Asociacionet e fakultetve juridike t Evrop s Jug lindore,

Krijimin e nj reviste n kuad r t Fakultetit Juridik,

Dhe q llimi t cilin mendojm se duhet q t na mb shtesin dhe q ta na ndih moj edhe fakulteti yn ?Krijimi i nj radioje n kuad r t Fakultetit Juridik dhe Web faqes ?

Ku t gith student t e Fakultetit Juridik t Universitetit t Prishtin s do t mund gjenin qdo gj q do tju nevoitej p r studimet e tyre kudo dhe n qdo koh .

Deri m tani kemi arritur q p rmes organizat s t d rgojm dy student n gjykat n e Qarkut n Prishtin duke i u bashkangjitur grupit t student ve t cilit kishin filluar programin p r praktik n e quajtur ?praktike e jashtme? me ndihmen e profesorve tan dhe me lejen nga dekanati i cili program synon t b h t nj praktik e brendshme Brenda Fakultetit.po ashtu kemi arritur q nj rin nga student t tan ta dergojm n Holand ne nj takim t student ve t Evropes?European week of eindhowen 2003?si edhe nj student n nj trajnim dyjavor p r menaxhim t resurseve humane menaxhim finaciar si dhe qeverisja e mir t mbajtur n Oh r nga Fondacioni Kosovar p r Shoqri Civile. Ne kemi pasur disa projekte por i fundit ka qen debati apo ligjerata p r ?Krimin e Organizuar n Kosov ? ndoshta keni nd gjuar ose lexuar ne shtyp ose nga lajmet e TV sepse ka qen ne to. Mysafir i jon ka qen shefi i shtyll s se UNMIK-ut p r Drejt si dhe Polici nj herit edhe z vend s i P rfaqsuesit special t Sekretarit t OKB per Kosov s Mr. Jean Christian Candy.

N bordin k shillues kemi pasur nderin ti ftojm dhe me plot mir kuptim kan parnuar q t jen

Prof Ilir dugolli

Prof Bekim Sejdiu

Remzije Shahini etj t cil t ishin t gatsh m q t na ndihmojn rreth organizimit sa m t mire t Asociacionit dhe aktivitetve q do ti nderrmer ne t ardhm n.

Description

ASFJUP

Asociacioni i Student ve t Fakultetit Juridik t Universitetit t Prishtin s

ASFJUP sht themeluar me 27 Shkurt t k tije viti nga student t Fakultetit Juridik.Duke e pare munges n e aktiviteteve t student ve t k tije Fakulteti u pa e arsyeshme q t themelonim nj organiz m p rms t cilit do t mund sado pak q ti arrijm objektivat tona siq edhe i kem parapa dhe n vet statutin e Asociacionit.

Thjesht ka nj nevoj imanente n t gjith k t proces t zhvillimit apo konsolidimit t institucioneve tona p r v njen e nj baze t q ndrushme profesionale si nj parakusht thelbsor i shtytjes edhe m p rpara t procesit p r sublimimin e nj sistemi t vet qendruesh m Juridik t mbeshtetur mbi parime t zhvillimit profesional dhe praktik.

Themelues t k saj organizate jan student t Fakultetit Juridik t Universitetit t Prishtin s: Liridon Shurdhani, Fatmir Berisha dhe Islam Krasniqi.Mirepo organizata gjeti p rkrahje edhe nga student t tjer t cil t punuan dhe vazhdojn t punojn per arritjen e q llimeve t Asociacionit si Qerim Qerimi Xhevdet Halili e Veton Shabani.Ka gjithnj e me tep r t rinj student q intersohen p r k t organizem dhe objektivat e saj. Dhe nga interesimi q kishin student t p r Asociacionin ne e pam t arsyeshme q t formonim edhe kuvendin e an tarve ku do t mund t gjej vet n q?do student i interesuar p r inkuadrim n Asociacion.

Si synim i p rgjithsh m i OJQ-se sht njohja sa m e af rt me sistemet e fakulteteve t rajonit por edhe m gjer q n t ardhm n studimi jon t jet sa m i p raf rt dhe tu ngjaj sistemeve m t avancuara, dhe n shkembimin e mendimeve dhe ideve.

Sikur u tha, Synimet tona p rfshijn nj gam t gj r q shtjesh por sot me lejoni t p rmend disa q llime kryesore t parashtruara edhe n statut dhe kto jan :

P rmes fondacioneve t ndryshme t mund t sigurojm bursa dhe kredi p r student ,

P rmes bashk punimve me Universitetet e tjera t mund b jm transferimin e student ve ne Universitetet e rajonit por edhe m gjer ,

Organizimi i Forumeve publike n m nyr q t stimuloj diskutime n mes t fakultetve t ndryshme dhe profesor ve dhe publikut t gj r ,

Organizimi i kurseve dhe trajnimeve t ndryshme me karakter edukues dhe t ngritjes s nivelit profesional dhe praktik,

Bashkpunimi me fakultete dhe Asociacione t ndryshme studentore,

Krijimin e nj Unijoni t perbashket p r t gjitha Asociacionet e fakultetve juridike t Evrop s Jug lindore,

Krijimin e nj reviste n kuad r t Fakultetit Juridik,

Dhe q llimi t cilin mendojm se duhet q t na mb shtesin dhe q ta na ndih moj edhe fakulteti yn ?Krijimi i nj radioje n kuad r t Fakultetit Juridik dhe Web faqes ?

Ku t gith student t e Fakultetit Juridik t Universitetit t Prishtin s do t mund gjenin qdo gj q do tju nevoitej p r studimet e tyre kudo dhe n qdo koh .

Deri m tani kemi arritur q p rmes organizat s t d rgojm dy student n gjykat n e Qarkut n Prishtin duke i u bashkangjitur grupit t student ve t cilit kishin filluar programin p r praktik n e quajtur ?praktike e jashtme? me ndihmen e profesorve tan dhe me lejen nga dekanati i cili program synon t b h t nj praktik e brendshme Brenda Fakultetit.po ashtu kemi arritur q nj rin nga student t tan ta dergojm n Holand ne nj takim t student ve t Evropes?European week of eindhowen 2003?si edhe nj student n nj trajnim dyjavor p r menaxhim t resurseve humane menaxhim finaciar si dhe qeverisja e mir t mbajtur n Oh r nga Fondacioni Kosovar p r Shoqri Civile. Ne kemi pasur disa projekte por i fundit ka qen debati apo ligjerata p r ?Krimin e Organizuar n Kosov ? ndoshta keni nd gjuar ose lexuar ne shtyp ose nga lajmet e TV sepse ka qen ne to. Mysafir i jon ka qen shefi i shtyll s se UNMIK-ut p r Drejt si dhe Polici nj herit edhe z vend s i P rfaqsuesit special t Sekretarit t OKB per Kosov s Mr. Jean Christian Candy.

N bordin k shillues kemi pasur nderin ti ftojm dhe me plot mir kuptim kan parnuar q t jen

Prof Ilir dugolli

Prof Bekim Sejdiu

Remzije Shahini etj t cil t ishin t gatsh m q t na ndihmojn rreth organizimit sa m t mire t Asociacionit dhe aktivitetve q do ti nderrmer ne t ardhm n.

Website

http://www.asfjup.org

Report this organization

Reviews

BE THE FIRST TO RECOMMEND THIS ORGANIZATION!
Would you recommend ASFJUP - Law Students Association of University of Prishtina?