Vietnamese teachers online /onsite needed at An Lac Temple

Save to Favorites

ORGANIZATION: AN LAC TEMPLE

Image_202204120943

Chào các anh chị thân mến,

"Tiếng Việt còn, người Việt còn!"

Để chuẩn bị cho niên khóa mới, nhà trường kêu gọi các bạn trẻ tuổi từ 15 đến 65 tuổi, có thể trở thành giáo viên giảng dạy Việt ngữ tại trường Việt Ngữ tại Chùa An Lạc hoặc dạy trực tuyến trên mạng qua google classroom/meeting. Dạy tại trường mỗi Chủ Nhật từ 2:30 PM - 5 PM; dạy trên trực tuyến online từ 3:30 PM - 5:30 PM. Hoặc có thể điều hành trường Việt ngữ.

Kính mong các anh chị thiện nguyện vì con em, dành vài tiếng, dạy con em Việt Ngữ và đạo đức làm người tốt.

Cảm ơn quý vị thật nhiều,

Kính chúc quý vị vạn sự như ý!

Kính,

TVN An Lạc

** Dạy Việt ngữ (online/onsite)

https://www.chuaanlacsj.org/volunteer-form

______________

Dear friend,

We're urgent needed volunteer that be able to speak/read/write Vietnamese language in September.
Teaching Vietnamese language online from 3:30 PM - 5:30 PM / onsite from 2:30 PM - 5 PM. Please sign up so you can get experience by observing other classes before end of May. Thank you for your volunteer!

Thank you for your deed,
Respectfully,

TVN An Lac

1 More opportunity with AN LAC TEMPLE

Request failed
{{ opp.title }}
This is a Virtual Opportunity.
{{ opp.location }}
We'll work with your schedule
{{ opp.dateStr }}
{{ opp.timeStr }}
More
Opportunities

About AN LAC TEMPLE

Location:

1647 E SAN FERNANDO ST, SAN JOSE, CA 95116, US

Mission Statement

Vietnamese Buddhist Cultural Tradition. Praying service, and teaching Buddhist values and morals, as well as Vietnamese language on Sunday from 2:30 PM - 5 PM online / on-site.

Description

Our goal is to teach the youth about Vietnamese Buddhist tradition, culture and language to maintain their mother's language.

CAUSE AREAS

Children & Youth
Community
Education & Literacy
Children & Youth, Community, Education & Literacy

WHEN

We'll work with your schedule.

WHERE

Multiple locations San Jose, CA 95116

(37.35586,-121.85057)
 

SKILLS

 • Tutoring
 • Youth Services
 • Reading / Writing
 • Vietnamese
 • Teaching / Instruction
 • Google Apps

GOOD FOR

 • Teens
 • People 55+
 • Group

REQUIREMENTS

 • Must be at least 17
 • Orientation or Training
 • one year commitment
 • Basic computer/ internet skills. Bilingual English/ Vietnamese.

Report this opportunity