Llysgenhadon Creadigol Gwirfoddol y Gymraeg

Save to Favorites

Idealist.org

Recruiting Organization: Artis Community Cymuned

Rydym yn edrych am dîm o Lysgenhadon Creadigol Gwirfoddol y Gymraeg i helpu llunio sut mae Artis Community Cymuned yn gweithio fel sefydliad hollol ddwyieithog. Yn 2022 byddwn yn symud i’n cartref newydd YMa ym Mhontypridd ac fel Llysgennad Creadigol y Gymraeg byddwch yn ein helpu i godi ymwybyddiaeth o waith Artis Community Cymuned yn YMa ac ymysg cymunedau Cymraeg ar draws Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful. Byddwch hefyd yn ein helpu i lunio ein strategaeth ar y Gymraeg a hyrwyddo’r iaith a’r celfyddydau ledled y gymuned gan sicrhau hygyrchedd i ddysgwyr Cymraeg a siaradwyr rhugl fel ei gilydd.

Amcan(ion) y rôl

• Paratoi a hyrwyddo datblygiad rhaglen o ddigwyddiadau Cymraeg

• Ymchwilio a datblygu cynllun cyfathrebu dwyieithog ar gyfer Artis Community Cymuned ac YMa

• Llunio digwyddiad Sgyrsiau Creadigol yn y Gymraeg

• Codi ymwybyddiaeth o Artis Community Cymuned a’n digwyddiadau, drwy gysylltu yn y Gymraeg gyda’r gymuned leol

• Cadw ymwybyddiaeth o’n Man Creadigrwydd, Diwylliant a’r Celfyddydau yn ein cartref newydd swmpus yn YMa, Pontypridd.

• Codi proffil Artis Community Cymuned ac YMa, gan hyrwyddo’r ddau sefydliad yn y Gymraeg yn defnyddio llwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook, Twitter, Instagram ac YouTube.

• Cynyddu ymgysylltu gyda’r gymuned yn y Gymraeg wyneb yn wyneb ac ar-lein i ysgogi presenoldeb yn nigwyddiadau a phrosiectau YMa ac Artis Community Cymuned o amgylch y sir yn ogystal ag ymwelwyr i’n gwefan a sianeli cyfryngau cymdeithasol.

• Rhannu cynnwys sy’n adeiladu cysylltiadau ystyrlon ac yn annog aelodau’r gymuned i weithredu.

• Cydweithio gyda thîm Artis i reoli enw da, dynodi cysylltiadau allweddol a chydlynu gweithredu.

Y sgiliau a’r profiad sydd eu hangen

● Hyder i siarad yn y Gymraeg gyda’r cyhoedd a mynd â thaflenni i sefydliadau

● Agwedd gadarnhaol, parodrwydd i ddysgu a chymryd rhan mewn cyfleoedd dysgu gyda gallu da i aml-dasgio a threfnu.

● Diddordeb yn y celfyddydau.

● Byddai gwybodaeth leol hefyd yn werthfawr yn y rôl hon.

Beth a gaf yn ôl am hyn?

Yn ôl am hyn byddwn yn cynnig cyfleoedd dysgu mewn trefnu rhaglenni, cynllunio digwyddiadau, marchnata a chyfathrebu gyda hyfforddiant, dosbarthiadau meistr a chysylltiad uniongyrchol gyda’n tîm o weithwyr proffesiynol yn y celfyddydau. Byddwch hefyd yn cael cynigion a gostyngiadau arbennig ar ddigwyddiadau yn YMa.


Stipend ProvidedFalse

Training ProvidedFalse

Housing AvailableFalse

Language/Cultral Support AvailableFalse

Wheelchair AccessibleFalse

Fee RequiredFalse

Fee Amount: None

This opportunity is recurring

6262 More opportunities with Idealist.org

1 Review
Request failed
{{ opp.title }}
This is a Virtual Opportunity.
{{ opp.location }}
We'll work with your schedule
{{ opp.dateStr }}
{{ opp.timeStr }}
More
Opportunities

About Idealist.org

Location:

389 5th Ave, 9th Floor, New York, NY 11109, US

Mission Statement

To bridge the gap between intention and action in order to bring about social impact.

Description

Idealist is a leading online global resource for finding jobs in the nonprofit sector, as well as volunteer opportunities and graduate school programs for social impact.

Arts & Culture
Children & Youth
Community

WHEN

We'll work with your schedule.

WHERE

Pontypridd, Wales CF37 5URUnited Kingdom

(51.5684,-3.28472)
 

SKILLS

  • Public Advocacy

GOOD FOR

N/A

REQUIREMENTS

  • FEW_HOURS_MONTH

Report this opportunity