Timoun nan lekòl matènèl nan Boston bezwen èd ou!


(42.26718,-71.095436)
 

Cause Areas

When

Mon Oct 16, 2017 02:30 PM - Fri May 04, 2018 05:30 AM

Where

535 River StreetMattapan, MA 02126

About

Timoun nan lekòl matènèl nan Boston bezwen èd ou! Jumpstart Boston Community Corps fòme de adilt ki gen plis pase 45 an pou li, chante, ak jwe nan sal klas lekòl matènèl 2 jou pa semèn. Pwogram nou an kouri de Oktòb 2017 a Mai 2018 ak volontè yo resevwa yon ti alokasyon pou transpòpandan y ap sèvi.

Nou gen de lekòl nan Mattapan ki ap chèche volontè bileng (kreyòl / anglè) ki ta renmen angaje yo nan aprantisaj timoun. Kontakte Lyse Barronville nan 857-413-4630 oswa Lyse.Barronville@jstart.org pou plis enfòmasyon. Oubyen ale nan https://www.jstart.org/our-work/corps-members/community-corps-member/.

Ou pare pou aplike? Ranpli aplikasyon nou an nan https://application.jstart.org/ epi chwazi Boston Community Corps kote ki mande mande pou ou seleksyone nom Pwogram Jumpstart la.

Skills

  • Child Development
  • Child Welfare
  • Literacy / Reading
  • English as a Secondary Language (ESL)
  • Community Outreach

Good Match For

People 55+

Requirements & Commitment

  • Background Check
  • Must be at least 45
  • Orientation or Training
  • 2 days per week for 22 weeks.
  • Bilingual, able to read in English.

Report this opportunity

Report this opportunity